Máy bơm gia đình PUMPMAN

MÁY BƠM TCP

Lô 12-19 Phan Đình Giót, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng

petrolaavietnam@gmail.com

Model Power Inlet/Outlet Max.

Suct

Max. Flow Q(m3/h)   0    1    2    3   4   5   6   7   8
kw hp ln m l/min Q(l/min)
TDP505A 1.1 1.5 30 1.25″x1″x1″ 150 H(m) 36 34.5 32.8 31.5 30 28 26 22 18
JDW/1A-2 0.75 1.0 25 1.25″x1″x1″ 130 25 24 23 22 21 20 16
Công ty TNHH Công Nghiệp và Thương Mại Petrolaa Việt Nam
  • Địa chỉ: Lô 12-19 Phan Đình Giót, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236 3683 888
  • Email: petrolaavietnam@gmail.com

Thông tin thanh toán
  • Ngân hàng:
  • Số tài khoản:
  • Tên tài khoản:
Sản phẩm cùng danh mục
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng