Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng một số vị trí nhất định
13/11/2019
Được hưởng chế độ và phúc lợi của người lao động, như: chế độ bảo hiểm, chế độ lương thưởng những ngày Lễ Tết, ....
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng